Регламент на олимпиадите през учебната 2019/ 2020 година