Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ, математика и чужд език от НВО в края на VII клас на учебната 2020/ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме ви, че може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ,  математика и чужд език от НВО в края на VII клас на учебната 2020/ 2021 г. в електронна среда, както следва:

  • По БЕЛ – от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. от 8,30 ч. 18,30 ч. в СУ „Васил Левски“, град Пловдив, бул. „Шести септември“ № 1;
  •  
  • По математика от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. от 8,30 ч. до 18,30 ч. в ПГ по електротехника и електроника, град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 26

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с

проверената изпитна работа в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор.

      Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение на изпитните работи. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.