Ред за посещение на окупираната територия на Автономна Република Крим и гр. Севастопол

В РУО-Пловдив е публикувано официалното становище на Министерство на външните работи относно реда за посещение на анексираните територии на Автономна Република Крим и гр. Севастопол за сведение на учители, родители и други заинтересовани страни.