Резерват „Червената стена“

На 10 юни клуб „Виртуални и реални пътешествия в света на биологията“ с ръководител г-жа Минка Колева посети палеонтологичния музей в Асеновград, Асеновата крепост, Бачковския манастир и резерват Червената стена. Заедно с участниците в клуба пътуваха и учениците от начален етап, които през цялата година не са отсъствали нито един час. Техен ръководител бе г-жа Тонка Григорова.

В музея:

В Бачковския манастир:

Резерват Червената стена: