РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НВО – 7. КЛАС

Уважаеми родители,

на 3 май 2018 година от 17,30 часа в класната стая на VII б клас ще се проведе родителска среща за предстоящото НВО – изпити чрез тест за учениците от VII клас.

Ще бъдат дадени разяснения за явяването на изпитите, кандидатстването, изпити за проверка на способностите и други въпроси.

Очакваме Ви!