Родителска среща

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

на 8 септември от 17,30 часа ще се проведе родителска среща при спазване на противоепидемичните мерки в двора на училището.

Очакваме ви!