Родителска среща

Уважаеми родители на бъдещите второкласници,

поради необходимостта от разделяне на класовете, Ви каним на  родителска среща, която ще се проведе

на 04 септември (вторник) 2018 г. от 17:00 часа.

Заедно да посрещнем предизвикателствата на образователната система!