Родителски срещи

Уважаеми родители,

на 3 май от 17 часа ще се проведе среща с родителите на четвъртокласниците във връзка с предстоящото НВО. Ще се обсъждат и други предстоящи задачи.

На 4 май от 17 часа родителите на седмокласниците ще бъдат запознати с промените в НВО след  7. клас и кандидатстването след завършване на основно образование.

Място на провеждане – класната стая на VI б клас.

Заповядайте!