Светли празници от нас!

Нашият поздрав към всички – украсихме великденско дърво. Неоценима помощ ни оказаха родителите под ръководството на г-жа Юлия Петрова – от родителския клуб.

Благодарим на всички, които се включиха с ентусиазъм и вдъхновение!