СЕДМИЦА НА КНИГАТА В ПИГ-1.1

Малките първокласници от полуинтернатна група 1.1. участваха в Националната седмица на книгата в нашето училище. Макар и все още да не могат да четат, те изработиха интересни макети на четящи човечета и книгоразделители с помощта и с напътствията на г-жа Дора Димитрова.

Така показаха своето желание скоро да станат грамотни.