Специалисти за групите/отборите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

През учебната 2024/2025 г. ОУ ,,Гео Милев“,  с. Белозем, общ. Раковски  ще кандидатства по НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта“.

Дейностите по програмата ще се реализират по модул „Изкуства“, като  ще бъдат сформирани три групи:

Направление „Музикално изкуство“, категория – вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен (една група);

Направление „Танцово изкуство“, категория – съвременни танци и улични стилове (две групи).

Дейностите по програмата ще се реализират  и по модул „Спорт“, като  ще бъдат сформирани три отбора:

Вид спорт – футбол;

Вид спорт – волейбол.

Училището обявява нуждата от външни специалисти за функционирането на групите/ отборите.