Спортен празник 2022

28 октомври 2022 г. е обявен за неучебен, но присъствен ден за учениците и учителите на нашето училище. Ден за провеждане на спортен празник. Празник с добра организация, много и интересни игри, много награди. Разбира се, имаше победени и победители, наградени и само поощрени за участието си в състезателните игри. За всеки клас имаше подготвени щафетни игри, народна топка, футбол, волейбол, нареждане на пъзел… В индивидуалните игри се отличиха ученици, които бяха най-добър бегач, най-добър играч за въртене на обръч…