Среща в ГЦДОУД 3 клас

В ГЦДОУД – 3 клас гостува родителят на Иванина Методиева – Нина Методиева, за са разкаже за своята професия като монтажник. Целта на посещението беше да се запознаят децата с функциите на производствените професии. Децата слушаха с интерес и задаваха въпроси. Накрая връчихме благодарствено писмо за отделеното време !