Среща с образователен медиатор

На 24 април учениците от ромски произход е срещнаха с Илия Русев, образователен медиатор от с. Шишманци. Той заедно със своите гости – завършили средно и висше образование, разказаха на присъстващите ученици за пътя, който са изминали до висшето образование и реализация в професия.

Сред гостите имаше студенти, здравен медиатор в община Раковски, представители на Центъра за обществена подкрепа – Раковски.

Бяха засегнати теми за образованието, ранните бракове, подкрепа на семейството…

Очакваме следващите срещи и интересни разговори.