Среща с родителите на бъдещите първокласници

На 18 май в класната стая на I б клас се проведе среща с родителите на бъдещите първокласници. Освен децата и техните родители, на срещата присъстваха: г-жа Мария Джатова – председател на училищното настоятелство, г-жа Екатерина Щерева – председател на обществения съвет, бъдещите класни ръководители на първи клас – г-жа Йорданка Минчева и г-жа Пенка Джатова.

Разгледани бяха въпроси за сроковете за записване, необходимите документи, избор на видове спорт за учебния час за спортни дейности, избираеми учебни предмети, предмети за факултативно изучаване както и теми за занимания по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден.

Г-жа М. Джатова постави въпроса за задължителния елемент от ученическата униформа за бъдещите първокласници, както и начина на нейното закупуване.