Съобщение за 15.09.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

Очаква ни поредната по-различна и нелека учебна година. Съгласно заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за откриване на учебната 2021/2022 г. отново в двора ще присъстват само най-малките, тези които за пръв път ще прекрачат прага на нашето училище – първокласниците. В двора на училището ще бъдат допускани само родителите на първокласниците.

Останалите ученици ще бъдат посрещнати от своите класни ръководители, както следва:

II клас – в 9,30 ч., като влизат в класните си стаи в помощната сграда

III и IV клас – в 9,30 ч., през входа на физкултурния салон

V клас и  VI клас – в 9,45 часа, като влизат през входа на физкултурния салон

VII клас – в 9,55 ч., като влизат през  входа на физкултурния салон.

Целият колектив на ОУ „Гео Милев“ ще положи максимални усилия, за да няма струпване на учениците на входа, по коридорите или в двора на училището, където са създадени зони за отделните класове.

Уважаеми родители,

Вашата подкрепа и разбиране ще ни бъдат необходими повече от всеки път. Разговаряйте с децата, обяснявайте им мерките, които трябва да спазваме в ситуацията на Ковид 19.  Носенето на маски е неудобно и некомфортно, но задължително за учениците от 5-7 клас в класните стаи и в коридорите, а за 1-4 клас – в коридорите, където могат да имат контакт с други деца. И тази година ще обособим места за всяка паралелка в училищния двор и по възможност част от учебните часове ще се провеждат на открито – в зависимост от метеорологичните условия и темата на урока. Осигурете маски на децата и дори и при най-малки съмнения за грипоподобни симптоми, не ги изпращайте на училище.

Винаги заедно сме се справяли в различни ситуации. И сега вярваме, че ще успеем в тази крайно различна и нелека обстановка да учим и да се опазим взаимно. Надяваме се на активното ви участие в родителските срещи – присъствено или в електронна среда.

Да си пожелаем да сме здрави!