Състезание Буквоплет

За пръв път в ОУ „Гео Милев“ ще се проведе състезание Буквоплет за ученици от втори клас.

Какво е Буквоплет?

БУКВОПЛЕТ е адаптирана версия на български език на английското spelling bee, за ученици от втори клас. Форматът протича според официално утвърдени правила.

Българската адаптация на формата, бранда, логото и правилата са авторство на членовете на ЛК Русе Север. В момента тече процедура по патентоване в полза на АЛК – Дистрикт 130 България, с идея инициативата да се развива в национален мащаб. Със съдействие на Лайънс клубове по места и помощ от Русе и Дистрикт 130 България, състезание по БУКВОПЛЕТ вече се провеждат в  Русе, Пловдив, Варна и Панагюрище.

На 12.02.2019 г. и в ОУ „Гео Милев“!

Състезанието протича условно на няколко етапа :
Първи етап – самоподготовка на учениците и провеждане на вътрешнокласни състезания, целта на които е да отсеят няколко деца (според мащаба на училището) за следващият училищен кръг.
Втори етап – това са училищните състезания, където представители на всички втори класове от даденото училище мерят сили помежду си. В този етап учениците трупат опит, като целта е да се отсеят по двама второкласници от училище, които да представят школото си на Градското състезание БУКВОПЛЕТ. Втори етап се организира от самото училище с помощ и активна подкрепа на Лайънс клубовете по места. Дистрикт 130 – България осигурява грамоти за всички участници от града. Като времеви график е необходимо училищните кръгове да приключат до края на месец февруари
Трети етап се провежда в средата на месец март и представлява финалното за града състезание БУКВОПЛЕТ. В него участват по двама ученици от всяко училище. Излъчват се победител и негов подгласник, които получават големите награди. Организацията, както и разходите по техническо осигуряване, награден фонд, сценография, кетъринг, водещ, зала и т.н. на Градското състезание изцяло се поемат от Лайънс клубовете по места.
Четвърти етап – амбицията на Дистрикт 130 – България е през април 2019 г. в Канев Център на РУ Ангел Кънчев, гр. Русе, да се проведе първото национално състезание по БУКВОПЛЕТ, на което да участват всички победители и подгласници от градските състезания в страната.