Талантите в ПИГ – 6 и сборна ПИГ

В заниманията по интереси учениците от 5-8 клас показаха своите таланти. Те пяха, свириха, играха.