Творчество в групите за ЦДО

Занимания по интереси в групата за целодневна организация на третокласниците

Тема „Апликация от есенни листа“

Учител на групата за ЦДО – г-жа Тонка Григорова

Занимания по интереси на петокласниците

Тема „Есен златокоса“

Учител на група за ЦДО 5 клас – г-жа М. Желязкова