Театрално представление

На 29.05.2018 г. от 12: 50 в ОУ „Гео Милев“ се проведе публична изява на дейността на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения „Пишем, четем и говорим на книжовен български език в първи и втори клас“. Темата на представителната изява бе „Театрално представление“. Малките артисти представиха драматизация на „Дядовата ръкавичка“.  Целта на изявата беше да покажат постигнатите резултати, както и талант, който носи всеки един от тях. Учениците се представиха много добре и получиха аплодисменти от своите родители и съученици.