Телефон 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Екип от консултанти приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни въпроси и проблеми на децата, тийнейджърите и родителите.

„Ако нещо ти тежи, сподели го с нас!“ – призовават от Държавна агенция Закрила на детето.

Информация за безплатната телефонна линия има на информационното табло на втория етаж на училището.

Повече информация може да прочетете тук.

Разговорът с консултантите на Националната телефонна линия е безплатен. С тях можеш да се свържеш по всяко време на денонощието. Може да позвъниш от стационарен или мобилен телефон. Ако нямаш възможност да използваш телефон или пък по някаква причина не желаеш, може да изпратиш e-mail или да зададеш въпрос на електронната страница на Линията.

Тук можеш да споделиш:

… за проблеми в семейството ти

… за проблеми в училище

… ако някой те заплашва

… ако някой упражнява насилие над теб

… ако се чувстваш заплашен или несигурен

… ако си объркан и не знаеш как да подредиш нещата

… ако нещо неочаквано и сериозно се е случило

… ако си в беда

… ако твой приятел е в беда

Всеки човек има трудни моменти. Не е нужно да минаваме сами през тях. Има с кого да споделиш и да получиш подкрепа.