Трети март

Националният празник – Трети март, ще бъде отбелязан в нашето училище с дейности в седмица, посветена на празника.

 

Препис на патриотично стихотворение от учениците  ( I – IVклас)

Изработване на класни проекти, свързани с Трети март (V – VIII клас)

Изпълнение на одата  „Опълченците на Шипка” от Стефан Иванов

Патриотични песни