Търси се отличник

Две блузи на френския национален отбор търсят своите притежатели. Те ще станат притежание на момче и момиче, които в края на учебната година отговарят на следните критери:

  1. Отличен успех.
  2. Без отсъствия по неуважителни причини.
  3. Участие в училищния живот.
  4. Награди от състезания, олимпиади или конкурси.