Участие в обучение по проект FIERST

На 8 и 9 февруари 2020 г. екип от 10 учители взе участие във второто обучение по проект FIERST. Създадената професионална училищна общност разказа за постигнатото до момента по избраното умение на 21 век – Умение за учене. Учителите участваха активно във всички дейности и се справиха с предизвикателствата на обучението и координатора.