Участник в национален кръг на състезание

Джовани Чавдаров от 6 клас е класиран за участие в националния кръг на състезанието по творческо писане на английски език.

Ето негова творба, част от подготовката му за състезанието:

Write a letter to yourself from the perspective of your favourite pair of shoes

Hi Djovani,

We are your favourite pair of shoes.We want to tell you a lot of things.We were made in France. I’m the left shoe. My name is Poppy.The name of the right shoe is Lucy. It would be great if you call us by name.

We also want to tell you to clean us every day after you get home.

We don’t like Justin Bieber, so we have to warn you not to listen to him.

Oh, tell your brother to stop kicking us, it hurts.And, tell your mother to buy you better socks. The ones you have are very uncomfortable.Your cat ussualy sleeps in us, and she leaves some hairsprings. Please, hide us from her!

We would be thankful if you do these things, but even if you don’t, we will go on loving you. Now, we must say goodbye. I think your parents are coming.

We love you so much!

Bye!

 

Напиши писмо до себе си от името

на любимия си чифт обувки

Здравей Джовани,

Ние сме любимият ти чифт обувки. Искаме да ти кажем много неща. Произведени сме във Франция. Аз съм лявата. Казвам се Попи. Името на дясната е Луси. Би било чудесно да се обръщаш към нас с имената ни. Искаме да ти кажем да ни почистваш всеки ден като се прибереш у дома.

Не харесваме Джъстин Бийбър, затова те предупреждаваме да не го слушаш.

О, и кажи на брат си да не ни рита повече. Боли! А на майка си – да ти купи по-хубави чорапи. Тези са ужасно неудобни. Котката ти обикновено спи в нас и оставя много косми след себе си. Моля те, скрий я от нас!

Ще ти бъдем много благодарни, ако направиш тези неща за нас, но дори и да не ги направиш, ще продължим да те обичаме.

Сега трябва да ти кажем довиждане. Мисля, че родителите ти идват.

Обичаме те толкова много!

Чао!