Училищни униформи

По идея и със съдействието на родителски актив на училището бяха избрани новите училищни униформи. Тази учебна година въвеждаме част от униформата.

На 17.01.2017 г. учениците за пръв път облякоха униформите, чувствайки се част от голямата училищна общност на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем.

Благодарим на родителския актив за съдействието и активността.