Училищно радио

Уважаеми родители, през изминалата учебна година наред с другите промени, които въвеохме, направихме музикален звънец с възможност за училищно радио. Плахо старира радиото, направи се кастинг за водещи, отбелязахме по-важните събития. Поради обявената епидемиологична обстановка в страната, музикалният звънец не се ползваше до края на учебната година. Започнахме и тази година – 2020/ 2021 , без звънец поради въведения стъпаловиден график на учебните часове с цел недопускане на невзаимодействие между класовете. Но училищната комисия е твърдо решена въпреки трудностите да има предавания. Всяка учебна седмица – по няколко.

Дадохме старт на инициативата „Разкажи ми приказка“ – ученик от всеки клас разказва приказка по училищното радио.