Фестивал „Отворено сърце“ във Велико Търново

През тази учебна година за пореден път работим по проект на ЦМЕДТ „Амалипе“ – „Всеки ученик ще бъде отличник“.

На 9 юни група ученици с ръководител г-жа Донка Зафирова взе участие във фестивала „Отворено сърце“ във Велико Търново. Тяхното изпълнение на ромски танц бе предвидено за първия фестивален ден.

Учениците представиха и училището, и екологичния комплекс в училищния двор, и мотивиращи мисли от изработените лого и девиз на всяка паралелка.