„Цветна палитра“ – 1

На 29. 05. 2017 г. клуб „Цветна палитра-1” проведе своята  публична изява. Присъстваха ученици от клуба, техните родители и съученици.

Малките художници рисуваха  на асфалт  с тебешири на свободна тема. Напомнени им  бяха някои често срещани грешки. Към  децата  се присъединиха и някои  родители.  Публичната изява се осъществи на музикален фон от детски песни. Раздадени им бяха отличия –„ Млад художник”.

Изложбата от изработеното от учениците в клуба „Цветна палитра-1” по проект „Твоят час” бе разгледана с интерес от присъстващите родители и ученици.