Чаено парти

На 17 февруари 2017 г. от 16.00 часа, в класната стая на шести клас в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще се проведе първа публична изява на клуб „Език без граници“ с ръководител г-жа Вержиния Стамболийска под формата на чаено парти. Участници са учениците от първи, втори и трети клас, които ще запознаят гостите с легендата за следобедния чай в Англия, ще представят чаения етикет. Учители и родители ще бъдат почерпени със специално приготвен английски чай от лъчезарните и харизматични участници в клуба. Дейността се финансира от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“.​