Часът на Иви и Енчо

В България инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“  стартира през 2009 година. Всяка година към нея се присъединяват нови училища на територията на Югоизточна България, която се обслужва от дружеството.

В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана повече от 40 години от концерна EVN AG във всички училища на територията на Федерална провинция Долна Австрия.

Занимателните обучения за енергия и екология  за учениците от начален етап от нашето училище по инициатива на EVN „Часът на Иви и Енчо”  през учебната 2018/2019  година се проведоха в часа на класа по определен график.

И за тази учебна година 2019/ 2020 г. получихме материалите за провеждане на уроците от „Часът на Иви и Енчо“ от инициативата на EVN. Ще се постараем и за макета за екоград за конкурса.