Четвъртокласниците призоваха пролетта

С изработени в час по Изобразително изкуство ято оси четвъртокласниците призоваха пролетта да идва по-бързо.