Щъркелово гнездо

В училищния двор от Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени балкани“ монтираха изкуствено щъркелово гнездо. Бяха окастрени клоните около съществуващо такова. Първоначалните наблюдения показват, че новото гнездо вече се посещава от щъркелите в училищния двор и училищния покрив.