Заветът на българите

За четвърта поредна година фондация „Въздигане“ провежда дарителска кампания и подари на всеки третокласник в страната по една книжка-комикс „Кан Кубрат. Заветът на българите“.

Правят го за децата, защото вярват, че разказът за кан Кубрат и неговият емблематичен завет за единство на българския народ възпитава нуждата от силна взаимовръзка между тях, помага им да открият своите корени и славно минало, мотивира ги към активна взаимопомощ, учи ги на екипна работа, което пък ще засили желанието да останат в своята родина и да се борят заедно с приятелите си за по-добро бъдеще тук, вместо да го търсят навън.

При нас дойде бивш възпитаник на училището Васил Кирилов, който подари на третокласниците книжката за хан Кубрат.