Дейности за периода 13-16 април

От 13 до 16 април ще бъде облекченo дистанционното образование.
Просветният министър е издал специална заповед за това, предвид натрупаната умора в ученици и учители.

През тези дни ще се учи само от два до четири часа дневно, ще има занимания по интереси, свързани физически дейности, музика и изобразително изкуство.

Учениците трябваше да са в пролетна ваканция от 11 до 20 април, но заради извънредното положение и многото пропуснат материал ваканцията беше съкратена до четири дни – от 17 до 20 април.

Учениците ще могат са присъстват на консултации по учебни предмети, да участват в клубове за занимания по интереси, да потърсят и получат психологическа подкрепа от училищния психолог. В някои класове ще се организира проектно- базирано обучение, посветено на Великден. Първокласниците пък ще се подготвят за раздялата с буквата в условията на дистанционно обучение.

Снимки от проведените дейности в периода 13-16 април ще бъдат събрани в презентация следващата седмица.