Завършване на седмокласниците

1 юли 2020 г. бе един специален ден за седмокласниците от ОУ „Гео Милев „, с. Белозем. Те дойдоха в двора на училището с грейнали лица, а сърцата им трепетно очакваха връчването на свидетелствата за завършен 7 клас. Би училищният звънец и те с много вълнение се отправиха към класните стаи, а на прага им ги очакваха техните класни ръководители – г-н Иван Минков и г-жа Минка Колева. Учениците седнаха за последно зад чиновете на Щъркеловото училище и проведоха своя последен час. Когато прозвуча училищният звънец, те бяха изненадани с поща. Всеки клас получи плик с инструкции, които трябваше да спазват и да открият букви, скрити на различни места в училището. Последните букви от думата, която трябваше да сглобят, бяха скрити в класната стая на открито. Когато учениците събраха буквите, те откриха думата „свидетелство“. А в класната стая на открито ги чакаше пакет с изненада – това бяха техните свидетелства. Те бяха официално връчени от г-жа Диана Генова – директор на училището. Тя започна с много топли и мили думи обръщението си към седмокласниците. Припомни им и защо числото 7 е сакрално. След това всеки получи своето свидетелство, а отличните ученици бяха наградени. На чудесната церемония присъстваха и заместник – кметът на Община Раковски – г-н Венцислав Чавдаров, и г-н Веселин Делипетров – секретар на МКБППМН в Община Раковски. Г-н Делипетров прочете поздравителен адрес от кмета на Община Раковски г-н Павел Гуджеров, а г-н Чавдаров връчи грамоти на седмокласниците. Последваха снимки за спомен, а 7 Б клас подари книжка с препис на глаголицата, която учениците бяха изработили по време на онлайн обучението си.