До родителите

Уважаеми родители,

във връзка с карантинирани групи от ДГ „Синчец“, с. Белозем Ви уведомявам следното:

  • децата от детската градина са контактни на заразени служители или дете, т.е. те са първа линия контактни и ще бъдат карантинирани;
  • учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, които имат братя и сестри от карантинираните групи в детската градина, са контактни на контактни лица, т.е. са втора линия контактни. Учениците няма да бъдат карантинирани и ще продължат да посещават учебни занятия.
  • наблюдавайте децата вкъщи и при всеки признак се консултирайте с личния лекар.

Класните ръководители на учениците са на ваше разположение за въпроси!

Пазете се и останете здрави!