Гост в ГЦДОУД 1.2

На 29.01.2021 г. в ГЦДОУД 1.2. гостува Петя Колева – родител на Николай Колев от 1в клас. По темата “ Професията на моите родители“, тя ни запозна с интересни моменти от своята професия – Заместник административна служба. Сподели с децата какви задължения и отговорности има. С гатанките, които бе подготвила и разговора с децата, срещата мина неусетно и интересно.

Благодарим за прекараното съвместно и ползотворно време!