Антигенни тестове

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание списък с тестове за вируса SARS-CoV-2, Причиняващ заболяването Covid-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване  в немедицинска среда – в училище или вкъщи.

Вземането на пробата, нейната обработка и последващото й отчитане може да се осъществи от медицинския работник в училище.

За да може да вземете информирано решение относно тестването на децата ви и както с какъв вид  бихте искали евентуално да бъдат тествани децата, разгледайте информацията за тестовете и споделете своето решение с класния ръководител на детето ви, за да може да направим проучването в срок до 22.10.2021 г.

При получаване на съгласие на поне 90% от родителите в училище за тестване на децата, ще се обърнем към РЗИ-Пловдив за осигуряване на съответния вид тестове.

Името на всеки тест в списъка с тестове, подходящи за употреба в училище, води до листовка с указания за употреба на български език.