Осигуряване на бърз неинвазивен тест извън посочените в декларациите за съгласие

В свое писмо МОН съобщава, че е невъзможно да доставят един от посочените в декларациите на родителите тестове за учениците от 1-4 клас. За област Пловдив има възможност децата да се тестват с V-chek 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерство на здравеопазването, със същите характеристики и същия тип – с проба от слюнка. Демонстрационен клип за изследване с посочения вид неинвазивен тест може да се види на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc&t=8s

„С цел оперативност и при зачитане правото на информиран избор родителите на учениците от начален етап, които след запознаване с посочения бърз неинвазивен тест за доказване на Ковид 19 не изразят категоричен отказ до 14 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него. Отчитайки възможността родители на ученици от 1-4 клас от цялата страна да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, има допълнение образци на декларации за съгласие.“ Отказът трябва да е в писмен вид. Необходимо е родителите, които желаят децата им да бъдат тествани, да попълват вече актуализираното приложение 1. Тези, които са попълнили декларациите до 09.11.2021 г., могат да подадат декларация за отказ за тестване с новия вид тестове V-chek 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit.

Прилагам: