Среща на образователните медиатори

Образователният медиатор Цветанка Димчева взе участие е регионална среща на образователните медиатори, организирана от ЦМЕДТ „Амалипе“. Освен визитка на медиатора, бе представено училището, работата на медиатора, трудностите в приобщаването на учениците.