Публична изява – Великден

На 30.04.2023 г. в храм ,, Св. Георги Победоносец ‘‘ с. Белозем се състоя публична изява на клуб ,, Християнче‘‘ с ръководител Тошка Стоева . Тя бе посветена на празника на празниците – Великден. Учениците присъстваха на литургията със своите родители. Рецитираха стихове‚ пяха песни. Представиха притчата ,, Милостивият самарянин‘‘, с която показаха, че ближен може да бъде всеки човек, независимо от неговата религия и произход и че милосърдието и любовта са най–важните християнски добродетели. На всички присъстващи в храма учениците подариха цветни благословения с библейски стихове.