ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР

ГД „Национална полиция“ – МВР, Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ) организират информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“, която стартира на 13.11.2023 г. Кампанията цели, чрез предоставяне на практическа информация и съвети, да се повиши информираността по темата и да се стимулира културата на отговорност сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са млади хора. В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер.

На тази база са разработени следните информационни материали, които биха могли да се ползват при провеждане на занимания с ученици по темата:

Публикувано е в YouTube канала на АБЗ и може да бъде видяно на следния линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=PsMM2vRJD5E