Day: октомври 16, 2018

„Нестле за по-здрави деца“

Учебната 2018-2019 година стартира с мащабен дългосрочен проект на NESTLE “По-здрави деца“, който има за цел да спомогне за изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот . Проектът стартира с подкрепата на МОН и РУО – Пловдив и апелира към включване на възможно повече ученици от начален етап за провеждане […]

Върховната училищна екскурзия

ОУ „Гео Милев“ се включи в муждуучилищно състезание в  Consumer Classroom. Идеята е да се съставят отбори от ученици от различни европейски държави, които заедно да изготвят проект по ключова тема, свързана с всичко за планирането на бюджета. Повече за регламента на състезанието и за наградния фонд може да прочетете Тук Нашето предложение за видео […]