Day: ноември 3, 2018

Конкурс „Хигиена за Отличници“

ОУ „Гео Милев“ се включи в конкурса „Хигиена за Отличници“, организиран от Domestos. Целта на Конкурса е насочване на вниманието на децата към изграждане на хигиенни навици в ранна възраст и приучаването им да поддържат добра лична и обществена хигиена. Ученици от 2. клас – ЦДО , 3. клас – ЦДО и 4. А клас […]