Day: февруари 11, 2019

Състезание Буквоплет

За пръв път в ОУ „Гео Милев“ ще се проведе състезание Буквоплет за ученици от втори клас. Какво е Буквоплет? БУКВОПЛЕТ е адаптирана версия на български език на английското spelling bee, за ученици от втори клас. Форматът протича според официално утвърдени правила. Българската адаптация на формата, бранда, логото и правилата са авторство на членовете на ЛК Русе Север. […]

Бъди умен в интернет!

Полезни съвети за БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ! Уважаеми ученици, БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО ПОЛЗВАТЕ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ! НЕ ВСИЧКО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ТАКА, КАКТО ИЗГЛЕЖДА В ИНТЕРНЕТ, или КАКТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ НЕЩАТА В ИНТЕРНЕТ ! Бъдете умни ! Бъдете разумни ! Докато работиш в интернет: Никога не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, […]

Занимания по интереси в училище

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието […]

Не бъди безразличен! Бъди различен!

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Раковски организира „Не бъди безразличен, бъди различен!“ Насочена към четвъртокласниците от територията на цялата община ! Засягаме една от най-болезнените теми – ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ ! Как злото като придошла река се поражда в детето, кои са най-стряскащите форми на тормоз извършени […]