Day: март 21, 2019

Защо трябва да ходя на училище?

В час на класа сред учениците бе проведено проучване на тема:“Защо трябва да ходя на училище?“ Какви са отговорите на учениците? Интересни, разнообразни, поучителни….. Да науча и знам много важни и нови неща, които да използвам в живота. За да преуспея в живота по-късно и да имам хубаво бъдеще. Защото като се учим, ще се […]