Month: април 2019

Среща с образователен медиатор

На 24 април учениците от ромски произход е срещнаха с Илия Русев, образователен медиатор от с. Шишманци. Той заедно със своите гости – завършили средно и висше образование, разказаха на присъстващите ученици за пътя, който са изминали до висшето образование и реализация в професия. Сред гостите имаше студенти, здравен медиатор в община Раковски, представители на […]

Къщичка за птички

Поредна добротвореска инициатива от ученици от нашето училище. Първокласниците с класен ръководител г-жа Константина Мавлова бяха посетени от дядото на Ангел. Идеята бе заедно да изработят къщичка за птички – инициатива от „Лига на класовете“. Целта на инициативата е учениците да се запознаят с начина на изработване на къщички за птици, както и създаването на […]

Как моето село да стане готино?

Седмокласничката Станислава Петрова от ОУ „Гео Милев“ в село Белозем, община Раковски, стана победителка в конкурса за есе на тема „Как моето село да стане готино?“. Организатор на надпреварата е Фондация „Възраждане на българските села“. Децата от Белозем участваха и благодарение на Народно читалище „Просвета 1909“, което ревностно пази българските традиции. В конкурса се включиха […]

В читалищната библиотека

В НЧ „Просвета“, с. Белозем ученици от трети и четвърти клас  от ОУ „Гео Милев“ с ръководител г-жа Т. Андреева отбелязаха Международния ден на лириката. С помощта на Нонка Панайотова – библиотекар, и Елена Узунова – секретар на НЧ,децата четоха и рецитираха стихотворения на известни български поети – Ран Босилек, Дора Габе, Валери Петров, Младен Исаев, […]

Седмица на здравето

В периода от 8 до 12 април в община Раковски се отбеляза Седмица на здравето. Нашето училище за пореден път се включи в общинска инициатива. Първокласниците изготвиха „Здравословно букварче“, като за всяка буква от азбуката намериха подходящ плод със съответната азбука. Второкласниците апликираха чинии с плодове, зеленчуци и здравословни храни. Как  се хранят здравословно показаха […]

Състезание по БДП в 4 клас

На 16 април 2019 г. четвъртокласниците показаха своите знания и умения в ролевите игри по безопасност на движението. С лекота четоха и отгатваха гатанки, свързани с БДП. Учениците образуваха думата „кръстовище“, след  като успешно се справиха с лабиринта от числа и букви. Втората игра изискваше подреждане на думите „тротоар“, „банкет“, „пешеходци“ и др. от срички […]

Урок за конституцията

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност. По този повод в ОУ „Гео Милев“ бе проведен Открит урок по конституция. Бе представена презентация пред учениците […]