Day: септември 5, 2019

В очакване на есента и първия учебен ден

Децата винаги са очаквани от красиво изрисувана дъска в класната стая, а често и от интересни рисунки на чиновете си. Ние трескаво се подготвяме и с нетърпение чакаме нашите възпитаници. Добре дошли!

Детски християнски лагер ,,Св.св. Кирик и Юлита“

На 24 и 25.08.2019 г. се проведе детски християнски лагер в Горноводенски манастир ,,Св.св. Кирик и Юлита“, в който участваха третокласници, изучаващи Религия и техните родители. Програмата на лагера включваше часове по Вероучение при игуменката на манастира сестра Филотея и госпожа Стоева, игри сред природата, разучаване на нови молитви и тропари, участие във вечерната молитва, […]

Обява за образователен медиатор

ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Гео Милев“, с. Белозем обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2019/2020 […]