Day: ноември 27, 2019

Да поговорим за вредата от наркотиците, за БДП

На 27.11.2019 г. учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, в прогимназиален етап, имаха един по – различен час на класа, организиран от „Комисията за превенция на тютюнопушене, алкохол и наркотици“. Децата от Vа и Vб клас проведоха беседа, с медицинската сестра, в която се запознаха с вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците. Учениците проявиха […]